הפרויקטים שלנו

עיריית תל אביב

הורות בחינוך: הקמת מרכז הורים עירוני הפועל בתוך הקהילה באמצעות הנחיית הורים בבתי הספר. בשנת תשע"ט יופעלו כ-12 מוקדים להדרכת הורים בשיתוף פעולה.

עיריית הוד השרון

ייעוץ בהקמת מרכז הורים עירוני, הקמת מרכזי הורים בבתי הספר לקראת שנת הלימודים תשע"ט.

ברית חינוכית

הפעלת תכנית לתהליך התערבות העוסק בעיצוב היחסים הבינאישיים בין הגורמים המשמעותיים במרחב החינוכי. התוכנית מופעלת בפריסה ארצית בבתי ספר וברשויות מקומיות.